Rubi Consulting Vállalkozási Tanácsadó Iroda Kft.

Vállalkozási Tanácsadó Iroda

Településképet meghatározó épületek fejlesztése, energetikai korszerűsítés.

A pályázat címe

A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére.

Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés.

A pályázat azonosítója VP6-7.4.1.1-16
A pályázat tárgya Vidéki térség településeinek fejlesztése.
A pályázat célj

A felhívás célja a vidéki térségekben élők életminőségének a javítása, a vidéki települések vonzóbbá tétele olyan, a fenntarthatóság növelését és a társadalmi felzárkózást és az egész életen át tartó tanulást elősegítő fejlesztések által, melyek a helyi szükségletek mértékéhez igazítva tényleges közösségi jellegű funkciókkal és használattal bírnak. Kiemelt célkitűzés az energia- és erőforrás hatékonyság növelése, illetve az alapvető szolgáltatásokhoz és a közösségi élet feltételeihez való hozzáférés javítása a közösségi terek létrehozásával és fejlesztésével.

 • 1. célterület: az állami vagy önkormányzati funkciót nem magában foglaló közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítése, illetve a megújuló energiaforrások használata.

Állami vagy önkormányzati funkciót nem magában foglaló közösségi funkciók:
- közművelődési intézmények, színházak, egyéb, rendszeresen használt közösségi terek,
- klubok, foglalkoztatók.

 • 2. célterület: a vidéki térségek településképét meghatározó épületek külső rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése -  

Településképet meghatározó épület:
  - települési szilárd burkolatú utak mentén fekvő, nem magántulajdonban álló épület, vagy
  - település központját alkotó vagy közvetlenül övező épület, vagy
 - helyi turisztikai látványossághoz vagy a település megjelenésében szereppel bíró épülethez     közvetlenül vezető útvonalak mentén fekvő épület.

 • 3. célterület: többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központok létrehozása, fejlesztése.

Közösségi tér: társadalmi kezdeményezések eredményeként létrejött/létrejövő közösségi használatú, erre a célra alkalmassá tett és üzemeltetett, adott helyen rendszeresen működő belső terek, ahol a településen vagy környezetében élő polgárok, azok formális és informális csoportjai helyet és lehetőséget kapnak az aktív pihenésüket, fizikai és szellemi rekreációjukat, kreatív szabadidő eltöltésüket lehetővé tevő közösségi tevékenységeik rendszeres vagy alkalmi gyakorlására.

Támogatás formája Utófinanszírozású, vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás mértéke

Településtől függően 75-90%!

 • 1-2 célterület max. 50.000.000 Ft
 • 3.célterület max.30.000.000 Ft
Felhívás keretösszege

2015. évi keretösszeg: 26,9 Mrd Ft!

Támogatott kérelmek várható száma: 670 db!

Előleg 50%
A pályázók köre

1. célterület esetében:
a. vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy;
b. vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, egyházi jogi személy.
2. célterület esetében:
a. vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy;
b. vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, egyházi jogi személy.
3. célterület esetében:
c. vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy;
d. vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, egyházi jogi személy.

A pályázati feltételek
 • Az 1. és a 2. célterület esetében a Vidékfejlesztési Program szerinti vidéki térségekben található 10.000 fő alatti településeken, vagy e-fölött külterülettel jogosult települések (3. és 4. számú melléklet);
 •   A 3. célterület esetében a vidéki térségekben található 1000 fő alatti településeken (5. számú melléklet) van lehetőség.
 • A Vidékfejlesztési Program lehatárolása értelmében nem támogathatóak Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó településeken végrehajtott beruházások!
Támogatható tevékenységek 1. célterület esetében:
 • Az állami vagy önkormányzati funkciót nem magában foglaló közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítése, illetve a megújuló energia hasznosítását célzó fejlesztése:
  • A fejlesztéssel érintett épület energetikai korszerűsítését szolgáló külső és belső felújítás, korszerűsítés, átalakítás; 
  • Épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése;
  • Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése;
  • Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása
  • Megújuló energia hasznosítását célzó fejlesztések: napelem, napkollektor, hőszivattyú, geotermikus energia, brikett -pellet- faelgázosító kazán alkalmazása.

2. célterület esetében:

 • Településképet meghatározó épületek külső felújítása: a fejlesztéssel érintett épület, épületek, épületrészek külső felújítása.
3. célterület esetében:
 • Többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központ létrehozása, fejlesztése
  • A fejlesztéssel érintett épület külső és belső felújítása, korszerűsítése, bővítése;
  • A fejlesztéssel érintett szolgáltatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés maximum 3 millió forint bekerülési értékig.
Elszámolható költségek

A támogatható tevékenységekhez kapcsolódó költségek:

 • Előkészítési költségek: mérnöki díjak, műszaki tervezés, előzetes tanulmányok, tervek, közbeszerzés projektmenedzsment.
 • Ingatlan energetikai korszerűsítése: fűtéskorszerűsítés, hőszigetelés, nyílászárócsere, világításkorszerűsítés, zöldfelület rendezése, látványelemek, stb..
 • Megújuló energia hasznosítását célzó fejlesztések:
  - Napkollektorok alkalmazása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtésrásegítésre;
  -  Hőszivattyú alkalmazása alapfűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre;
  - Geotermikus energia hasznosítása fűtésre, vagy fűtésrásegítésre és/vagy használati melegvíz- termelésre;
  -  Napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához.
Benyújtási határidő

2016. március 28. naptól 2018. év 03. hó 27. 

Első értékelési határnap: 2016.07.31.

Megvalósítás időtartama Támogatói Okirat közlését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

A PÁLYÁZAT TOVÁBBI RÉSZLETEIVEL KAPCSOLATBAN KONZULTÁCIÓS LEHETŐSÉGET BIZTOSÍTUNK, MAJD BENYÚJTJUK KÉSZ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓJÁT!

PÁLYÁZATI SZAKÉRTŐ RÉSZLEGÜNK ÁLL RENDELKEZÉSÉRE!

SZAKÉRTŐI NÉVJEGYZÉK ELÉRÉSE ITT!

Sláger pályázatok

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése!

Gyártó-, termelő cégek kapacitásbővítése, gép-eszköszbeszerzés, telephelyfejlesztés. 3 pályázat indul!

Növelje versenyképességét, csökkentse működési költségeit energiahatékonyság növelés által! Akár 10% önerő mellett, kombinált pályázati lehetőséggel növelheti gyártói kapacitásait. Segítünk a céljainak leginkább megfelelő pályázat elnyerésében. További részletek...

Részletek

Épületenergetikai beruházások és megújuló energiaforrás felhasználásának támogatása! Vállalkozások, -önkormányzatok - és civil szervezetek számára. Már országosan elérhetőek az energetikai pályázatok!

10% önerővel kombinált támogatás indul! Jól megtervezett műszaki technológiával több millió forint energiaköltségtől mentesülhet! Szigetelés, nyílászáró csere, napelem, hőszivattyús rendszer, egyéb kombinációk!

Szolgáltatásaink által már az előkészítő mérnöki munkáktól összehangoltan a pályázati elvárásokkal, végig kísérjük a projekt fizikai megvalósulását.

Forduljon energetikai szakértő részlegünkhöz!

Részletek

Országosan elérhetőek a vidékfejlesztési pályázatok - 1400 milliárdos keret!

Támogatási célok: borászati ágazat, feldolgozóipar, állattartók, kertészeti támogatások, nem mezőgazdasági mikrovállalkozások indítása. Pályázati dömping a vidékfejlesztésben. Pályázzon és nyerjen velünk!    

Forduljon szakértőinkhez! Felkészítjük, majd segítünk a pályázat teljes körű lebonyolításában!

Részletek
Szeretné tudni, mire van jó esélye pályázati támogatást nyerni?
5 perc alatt kitölthető előminősítő lap beküldése után, megkeressük javaslatainkkal.
Ingyenes előminősítés INDUL