Rubi Consulting Vállalkozási Tanácsadó Iroda Kft.

Vállalkozási Tanácsadó Iroda

Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései

Társadalmi egyeztetésen: VP6-7.2.1.4-16

Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései

A pályázat célja

Az felhívás átfogó célja a tanyás településeken található tanyák infrastrukturális fejlesztésének biztosítása. A felhívás keretében a tanyákon megvalósuló háztartási léptékű villamos energia, és vízellátás, valamint a szennyvízkezelési fejlesztések támogathatók. A célok elérését a Kormány a települési önkormányzatok, természetes személyek, illetve a fentiek konzorciumainak fejlesztése révén tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

Támogatható tevékenységek

Mindkét célterület esetében:
a) háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése:
– villamosenergia-ellátást biztosító fejlesztés, beleértve a megújuló energiával történő fejlesztést.
b) háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése:
– kútfúrás;
– ivóvízhálózatra kapcsolással;
– vízbeszerző, vízkezelő, víztározó, vízelosztó, víztisztító létesítmények és felépítményei, mely nem haladja meg a napi 50 személy vízellátását;
– háztartási törpe-vízmű.
c) háztartási léptékű szennyvíz-kezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítése:
– szennyvízhálózatra kapcsolás;
– egyedi szennyvízkezelő berendezéssel.

A pályázat várható benyújtásának határideje és módja

Várhatóan 2017 I. negyedévtől.

A pályázat keretösszege A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 8,23 milliárd Ft, célterületenként az alábbi bontásban:
1. célterület: 2 milliárd forint; (természetes személyek)
2. célterület: 6,23 milliárd forint; (Önkormányzatok)
A támogatott támogatási kérelmek várható száma 1. célterület esetében: 330-400 db;
2. célterület esetében: 130-200 db.
Projekt megvalósulási helye Az alábbi tanyás térségek külterületein fekvő tanyák:
Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes települése, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Monori (kivéve Gyömrő), Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei járásának települései.
Projekt megvalósulásának határideje 36 hónap.

A támogatás mértéke,  összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

 • 1. célterület esetében maximum 6,2 millió forint (konzorcium esetén a maximális támogatás a konzorciumi tagok számával többszöröződik); Támogatás mértéke: 50-65%
 • 2. célterület esetében maximum 50 millió forint. Támogatás mértéke: 75-95%

Előleg mértéke

Az elnyert vissza nem térítendő támogatás 50%-a.

Biztosítékok köre

A kedvezményezettnek kizárólag előleg igénylése esetén kell az előleg összegével megegyező összegű biztosítékot nyújtani.

Támogatást igénylők köre

1. célterület esetében:
Természetes személyek. Természetes személynek minősül az a tanyán élő lakos, aki:

 • a lakóhelye szerint a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január 1-től életvitelszerűen tanyán, mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó tanyán, mint tartózkodási helyén él (a lakcímkártya és a személyazonosító igazolvány másolatával kell igazolni, mely a pályázathoz csatolandó),
 • a tanya a körzeti földhivatali nyilvántartás szerint a saját, közeli hozzátartozója, vagy valamely egyenes ágbeli rokona tulajdonában van.

2. célterület esetében:

 • A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv.) 3. § (2) bekezdése szerinti települési önkormányzatok, amelyek a fejlesztés helye szerinti tanyás térségen belül helyezkednek el.
 • Továbbá támogatási kérelmet nyújthatnak be a fentiek konzorciumai.
Elszámolható költségek köre

A pályázat keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:

 • berendezések elhelyezése érdekében történő bővítés esetén a bővítmény hasznos alapterülete nem haladhatja meg az eredeti hasznos alapterület 50%-át, betartva a 3.1 fejezetben szereplő nem támogatható tevékenységekkel kapcsolatos korlátozást;
 • új gépek és berendezések vásárlása;
 • egyéb általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, hatósági díjak, tanácsadási díjak, a környezeti/pénzügyi fenntarthatóságra vonatkozó tervezési díjak, a projekt-menedzsment költség;
 • a következő immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek megszerzése;
 • a c) és d) pontba tartozó kiadások együttes összege nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható kiadásának az 5%-át;
 • az a) ponthoz kapcsolódóan szükséges ingatlan vásárlása az érintett projekt teljes elszámolható kiadásának 2%-át meg nem haladó mértékig;
 • a beruházáshoz szükséges infrastrukturális fejlesztés, mely nem haladhatja meg az érintett projekt teljes elszámolható kiadásának 15%-át;
 • a terület előkészítéséhez kapcsolódó (régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák stb.) kiadások nem haladhatják meg az f) pont elszámolható kiadásának a 2%-át.
Kiválasztási eljárásrend
 • A támogatási kérelmekről az irányító hatóság vezetője szakaszos elbírálással dönt.
 • Standard kiválasztási eljárásrend (pontozás) alapján kerülnek kiválasztásra.

További információt kér?

Forduljon minősített Szakértő Részlegünkhöz ITT!

Sláger pályázatok

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése!

Gyártó-, termelő cégek kapacitásbővítése, gép-eszköszbeszerzés, telephelyfejlesztés. 3 pályázat indul!

Növelje versenyképességét, csökkentse működési költségeit energiahatékonyság növelés által! Akár 10% önerő mellett, kombinált pályázati lehetőséggel növelheti gyártói kapacitásait. Segítünk a céljainak leginkább megfelelő pályázat elnyerésében. További részletek...

Részletek

Épületenergetikai beruházások és megújuló energiaforrás felhasználásának támogatása! Vállalkozások, -önkormányzatok - és civil szervezetek számára. Már országosan elérhetőek az energetikai pályázatok!

10% önerővel kombinált támogatás indul! Jól megtervezett műszaki technológiával több millió forint energiaköltségtől mentesülhet! Szigetelés, nyílászáró csere, napelem, hőszivattyús rendszer, egyéb kombinációk!

Szolgáltatásaink által már az előkészítő mérnöki munkáktól összehangoltan a pályázati elvárásokkal, végig kísérjük a projekt fizikai megvalósulását.

Forduljon energetikai szakértő részlegünkhöz!

Részletek

Országosan elérhetőek a vidékfejlesztési pályázatok - 1400 milliárdos keret!

Támogatási célok: borászati ágazat, feldolgozóipar, állattartók, kertészeti támogatások, nem mezőgazdasági mikrovállalkozások indítása. Pályázati dömping a vidékfejlesztésben. Pályázzon és nyerjen velünk!    

Forduljon szakértőinkhez! Felkészítjük, majd segítünk a pályázat teljes körű lebonyolításában!

Részletek
Szeretné tudni, mire van jó esélye pályázati támogatást nyerni?
5 perc alatt kitölthető előminősítő lap beküldése után, megkeressük javaslatainkkal.
Ingyenes előminősítés INDUL