Rubi Consulting Vállalkozási Tanácsadó Iroda Kft.

Vállalkozási Tanácsadó Iroda

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (nagy)

GINOP-1.2.1-16 - Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (nagyprojektek)

 

A pályázat tárgya                                                                

Gyártó és feldolgozóipari tevékenységet végző vállalatok támogatása

Pályázati előminősítő kérdőív:

GINOP 1.2.1-16. : https://goo.gl/forms/r9Qcjofa3Ee2DPy63

A pályázat célja A kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési kapacitásainak bővítése, amely során korszerű termék- vagy szolgáltatásfejlesztési képességek megteremtésének és bővítésének céljából lehetőség nyílik a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a szektor szereplői számára a versenyképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására.
Rendelkezésre álló forrás
 • A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 18 milliárd Ft.
 • Támogatott támogatási kérelmek várható száma: 150-250 db.
Támogatás mértéke, összege:
 • A támogatás mértéke: 50%, kivéve Nyugat-és Közép Dunántúl:  35-45%.                                                                                                                     
 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 25.000.000 Ft, maximum 500.000.000 Ft.
Előleg mértéke A megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 250 millió Ft.
Támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható:

 • Új termelő eszköz beszerzése és az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez (projekt összköltségének 50%-át el kell érnie) Vámtarifa Szám (VTSZ) lista szerint.

A fenti a) pontban foglaltakkal együtt támogatható, önállóan nem:  

 • Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések max. 10 %-a lehet a projekt összköltségének.   
 • Információs technológia-fejlesztés: kizárólag az új berendezéshez kapcsolódó új informatikai eszközök, hálózati eszközök, telekommunikációs eszközök és szoftverek TESZOR lista szerint
 • Az új eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás és megújuló energiával működő fűtési és hűtési rendszerek a termelési infrastruktúra energiaellátását biztosító, megújuló energiatermelő berendezések (pl.: napelem, napkollektor, kiserőmű) beszerzése (max. 25 %-a lehet a projekt összköltségének. Legfeljebb nettó 200.000,- Ft/nm költség tervezhető/elszámolható maximális kiadásként)
 • A megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök beszerzésének költsége (pl.: hőszivattyú, napelem, napkollektor) beszerzésnek költsége eszközként.
Pályázati feltételek
Várható benyújtási időpont

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 25-től 2019. január 25-ig lehetséges.

Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2017. február 28.
 •  2017. február 28-át követően minden hónap utolsó napja.
Projekt megvalósulás helye Konvergencia régiók területén, azaz Budapest és Pest megyén kívüli beruházás támogatható!
A megvalósulási helynek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie.
Projekt végrehajtási idő
 • A projekt megkezdésétől számított 18 hónap.       
 • A projekt saját felelőségre a pályázat benyújtását követő napon elkezdhető. 
Fenntartási idő A projekt megvalósítás fizikai befejezésétől számított 3 év.
Biztosítékok köre

Nem köteles biztosítékot nyújtani kérelemre az a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (12 naptári hónapot jelentő) üzleti évvel, és a támogatási kérelem benyújtásakor szerepel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Fentiek kivételével biztosíték nyújtására kötelezettek, amelynek formája lehet:                                                                                                                                                                                                           

 • ingatlan jelzálogjog,
 • garanciavállaló nyilatkozat,
 • garanciaszervezet által vállalt kezesség,
 • biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény.

A biztosítéki értéknek fedeznie kell legalább a kifizetési igénylésben igényelt, továbbá a már kifizetett támogatás (beleértve az előleget is) együttes összegét.

Támogatást igénylők köre Mikro-, kis-, és középvállalkozások:
 • amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;
 • amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozás vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
Jogi forma szerint:
 • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
 • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek,
 • szövetkezetek.
Alapvető pályázati elvárások Éves nettó árbevétel
 • A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves nettó árbevétel (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel) növekménye a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év alatt összesen eléri a támogatási összeget,
     vagy
 • a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő második üzleti év végére eléri az 5%-ot,

     vagy

 • a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év átlagában eléri az 5%-ot.
Támogatás formája Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

További információt kér?

Forduljon minősített Szakértő Részlegünkhöz ITT!

Sláger pályázatok

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése!

Gyártó-, termelő cégek kapacitásbővítése, gép-eszköszbeszerzés, telephelyfejlesztés. 3 pályázat indul!

Növelje versenyképességét, csökkentse működési költségeit energiahatékonyság növelés által! Akár 10% önerő mellett, kombinált pályázati lehetőséggel növelheti gyártói kapacitásait. Segítünk a céljainak leginkább megfelelő pályázat elnyerésében. További részletek...

Részletek

Épületenergetikai beruházások és megújuló energiaforrás felhasználásának támogatása! Vállalkozások, -önkormányzatok - és civil szervezetek számára. Már országosan elérhetőek az energetikai pályázatok!

10% önerővel kombinált támogatás indul! Jól megtervezett műszaki technológiával több millió forint energiaköltségtől mentesülhet! Szigetelés, nyílászáró csere, napelem, hőszivattyús rendszer, egyéb kombinációk!

Szolgáltatásaink által már az előkészítő mérnöki munkáktól összehangoltan a pályázati elvárásokkal, végig kísérjük a projekt fizikai megvalósulását.

Forduljon energetikai szakértő részlegünkhöz!

Részletek

Országosan elérhetőek a vidékfejlesztési pályázatok - 1400 milliárdos keret!

Támogatási célok: borászati ágazat, feldolgozóipar, állattartók, kertészeti támogatások, nem mezőgazdasági mikrovállalkozások indítása. Pályázati dömping a vidékfejlesztésben. Pályázzon és nyerjen velünk!    

Forduljon szakértőinkhez! Felkészítjük, majd segítünk a pályázat teljes körű lebonyolításában!

Részletek
Szeretné tudni, mire van jó esélye pályázati támogatást nyerni?
5 perc alatt kitölthető előminősítő lap beküldése után, megkeressük javaslatainkkal.
Ingyenes előminősítés INDUL