Rubi Consulting Vállalkozási Tanácsadó Iroda Kft.

Vállalkozási Tanácsadó Iroda

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban

 

A pályázat címe

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban

A pályázat azonosítója

VP 3-4.2.1-15

A pályázat tárgya

Élelmiszeripar támogatása

A pályázat célja

A mezőgazdasági termékek értéknövelését és piacra jutását elősegítő, technológiai fejlesztést célzó beruházások, valamint a mezőgazdasági termékek értéknövelésével összefüggő, környezeti erőforrás-hatékonyságot célzó fejlesztések.

Támogatás formája

Utófinanszírozású, vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás mértéke

50% (Budapesten és Pest megyében 40%)
Max. támogatás 500 millió Ft, kollektív beruházás esetén max. 1,5 milliárd Ft.

Felhívás keretösszege

Keretösszeg: 151 Mrd Ft

Előleg

Max. a támogatási összeg 50%-a

A pályázók köre

 1. Mezőgazdasági termelőnek**** minősülő vállalkozás, ha az előző évi árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik és tevékenysége Annex I. termék***** feldolgozására irányul.
 2. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás, amely utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik, tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul és a támogatott tevékenységgel kizárólag Annex I. terméket állít elő.
 3. Konzorciumok
 4. Termelői csoportok, szövetkezetek

A pályázati feltételek

 • Feltétel a foglalkoztatotti létszám fenntartása.
 • Energetikai korszerűsítés esetén releváns tanúsítvány megléte.
 • Szükséges engedélyes tervek megléte és az engedélyezési eljárások megindítása.
 • ÉNGY alapján összeállított részletes-tételes építési költségvetés.
 • Beszerzendő új (max. 2 éve gyártott) gépekre, eszközökre 3 db árajánlat.
 • Nem nyújtható regionális beruházási támogatás nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére.

Támogatható tevékenységek

 1. A mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházás az élelmiszer-feldolgozás vállalati hatékonyságának növelése érdekében.
 2. A mezőgazdasági termékek értéknövelésével összefüggő, a környezeti erőforrás- hatékonyságot célzó fejlesztés.


Önállóan nem támogatható:

 • Projekt előkészítés
 • Mérnöki feladatok
 • Projektmenedzsment
 • Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét
 • Inputhatékonyságot nem érintő infrastrukturális beruházás
 • Ingatlan beruházás.

Elszámolható költségek

1.

 • Új építés, épületfelújítás, épületenergetikai korszerűsítés
 • Termelő eszköz- és technológiabeszerzés
 • Anyagmozgatáshoz, raktározáshoz, csomagoláshoz kapcsolódó eszközök informatikai eszközök, szoftverek

2.

 • Anyag-, energia- víztakarékos, és a környezetterhelést egyéb módon csökkentő feldolgozási technológiák
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák
 • Használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektor-, szilárd biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése stb.);
 • Gazdasági-termelési folyamat közvetlen hőigényének részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektor-, szilárd biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése stb.);
 • Villamosenergia termelés (biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása).

3.

 • A következő immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése.

4.

 • Ingatlan vásárlása, valamint természetbeni hozzájárulásként elszámolható a beruházáshoz elengedhetetlen, már meglévő termőföld vagy ingatlan értéke.

5.

 • Bérköltségek, ha nő a foglalkoztatotti létszám.

Benyújtás módja

Elektronikus úton
2016. február 15-tól 2018. február 15-ig.
Első értékelési határnap: 2016. április 15.

ezt követően 3 havonta 2017 február 15., vagy keretkimerülésig!

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2016 január

Megvalósítás időtartama

24 hónap

 

Fogalmak

*

Fiatal mezőgazdasági termelő:

 • 5 évnél nem régebben gazdálkodó
 • Induló fiatal gazda jelölt
 • Induló támogatást elnyerő, induló fiatal gazda

**

Kollektív beruházás: legalább 5 - jogilag és gazdaságilag egymástól független - kedvezményezett által közösen végrehajtott beruházás (TCS, TÉSZ, szövetkezetek, konzorciumok).

***

Standard Termelési Érték kalkulátor kiszámítása:
Forduljon Szakértő Részlegünkhöz

****

Mezőgazdasági termelő: 01.1-01.7 alágazatba tartozó tevékenységet végző természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet.

*****

Annex I. termék: elsődleges feldolgozásra és értékesítésre szánt mezőgazdasági termék.

További információt kér?

Forduljon minősített Szakértő Részlegünkhöz ITT!

Sláger pályázatok

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése!

Gyártó-, termelő cégek kapacitásbővítése, gép-eszköszbeszerzés, telephelyfejlesztés. 3 pályázat indul!

Növelje versenyképességét, csökkentse működési költségeit energiahatékonyság növelés által! Akár 10% önerő mellett, kombinált pályázati lehetőséggel növelheti gyártói kapacitásait. Segítünk a céljainak leginkább megfelelő pályázat elnyerésében. További részletek...

Részletek

Épületenergetikai beruházások és megújuló energiaforrás felhasználásának támogatása! Vállalkozások, -önkormányzatok - és civil szervezetek számára. Már országosan elérhetőek az energetikai pályázatok!

10% önerővel kombinált támogatás indul! Jól megtervezett műszaki technológiával több millió forint energiaköltségtől mentesülhet! Szigetelés, nyílászáró csere, napelem, hőszivattyús rendszer, egyéb kombinációk!

Szolgáltatásaink által már az előkészítő mérnöki munkáktól összehangoltan a pályázati elvárásokkal, végig kísérjük a projekt fizikai megvalósulását.

Forduljon energetikai szakértő részlegünkhöz!

Részletek

Országosan elérhetőek a vidékfejlesztési pályázatok - 1400 milliárdos keret!

Támogatási célok: borászati ágazat, feldolgozóipar, állattartók, kertészeti támogatások, nem mezőgazdasági mikrovállalkozások indítása. Pályázati dömping a vidékfejlesztésben. Pályázzon és nyerjen velünk!    

Forduljon szakértőinkhez! Felkészítjük, majd segítünk a pályázat teljes körű lebonyolításában!

Részletek
Szeretné tudni, mire van jó esélye pályázati támogatást nyerni?
5 perc alatt kitölthető előminősítő lap beküldése után, megkeressük javaslatainkkal.
Ingyenes előminősítés INDUL