Rubi Consulting Vállalkozási Tanácsadó Iroda Kft.

Vállalkozási Tanácsadó Iroda

MEZŐGAZDASÁG - VIDÉKFEJLESZTÉS

tanyafejlesztés - 2017!

Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései

Várhatóan 2017 I. negyedévtől közel 8.5 milliárdos keretösszeg áll rendelkezésre tanyás térségben élő  természetes személyek, települési önkormányzatok részére. A felhívás keretében a tanyákon megvalósuló háztartási léptékű villamos energia, és vízellátás, valamint a szennyvízkezelési fejlesztések támogathatók. A támogatás mértéke 50-95%, mely segítségével nagy mértékben javítható a tanyák infrastruktúrális ellátottsága.

RÉSZLETEK

mikrovállalkozás indítása

Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása

A több lábon állás érdekében mezőgazdasági cége mellett indítson nem mezőgazdasági tevékenységi körrel mikrovállalkozást. Ezen kívül 40.000 EUR/5év támogatással indíthat mikrovállalkozást vidékies térségben lakóhellyel rendelkező természetes személy!

RÉSZLETEK

Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása

Közel 36 miliiárdos keretöszeggel indul mezőgazdasági termelőnek nem minősülő vidéki térségekben működő mikrovállalkozások és mikrovállalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági termelők induló vagy már működő nem mezőgazdasági tevékenységeinek továbbfejlesztése érdekében történő támogatása 50-70% vissza nem térítendő támogatással.

RÉSZLETEK

FIATAL GAZDA PÁLYÁZAT

A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás.

40.000 EUR 100% támogatás 40 év alatti fiatal mezőgazdasági ágazatban tevékenykedő legfeljebb 1 éve egyéni vállalkozóként tevékenykedő személyek részére. Kertészet, állattartás,

BORÁSZAT

Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása

Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez, meglévő technológia vagy gépek korszerűsítéséhez, illetve építéssel járó fejlesztési beruházásokhoz. A beruházás célja lehet kifejezetten az energia-, és más erőforrás-felhasználás hatékonyságának növelése, illetve megújuló energiaforrás alkalmazása.

RÉSZLETEK

állattartás

álLattartó telepek korszerűsítése

 Országosan, max. 50% támogatással  lehetőség nyílik gépbeszerzésre, valamint energetikai célú beruházásokra az adott szegmensben.

RÉSZLETEK

Baromfitartó telepek korszerűsítése

Baromfitartók részére gép-eszközbeszerzés, ingatlan célú beruházások támogatása max. 60% támogatással.

RÉSZLETEK

szarvasmarha telepek korszerűsítése

Szarvasmarha tartók részére gép-eszközbeszerzés, ingatlan célú beruházások támogatása max. 60% támogatással.

RÉSZLETEK

JUH-KECSKETARTÓ telepek korszerűsítése

Juh- és kecsketartók részére gép-eszközbeszerzés, ingatlan célú beruházások támogatása max. 60% támogatással.

RÉSZLETEK

sertéstartó telepek korszerűsítése

Sertéstartók részére gép-eszközbeszerzés, ingatlan célú beruházások támogatása max. 60% támogatással.

RÉSZLETEK

trágyatároló építése (felfüggesztve!)

2016 május 9-től 50% támogatású pályázat indul trágyatároló, feldolgozó műtárgyak kialakításához.

RÉSZLETEK

növénytermesztés

Kisméretű terményszárító és -tisztító korszerűsítése, kisméretűterménytároló építése, korszerűsítése

Épített vagy mobil eszközök és a hozzá kapcsolódó infrastruktúrális beruházások támogatása.

RÉSZLETEK

KERTÉSZET

Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása

Legfeljebb 20 millió Ft. támogatás érhető el, az építéssel nem járó kertészeti eszközök, a kertészeti ágazathoz kapcsolódó erőgépek, munkagépek beszerzésére. Traktor, talajművelő gépek, erőgépek stb..

RÉSZLETEK

Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével

Legalább 1 ha-t elérő új ültetvények telepítése, energia és víztakarékos öntözéses technológiájának támogatása, akár 75 millió Ft. vissza nem térítendő támogatási lehetőséggel!

RÉSZLETEK

Kertészet korszerűsítése – üveg- és fóliaházak létesítése geotermikusenergia felhasználásának és öntözés kialakításának lehetőségével

50%-os vissza nem térítendő támogatással létesíthet új üvegházat-fóliházat, energetikai korszerűsítéssel.

RÉSZLETEK

Ültetvénytelepítés támogatása öntözés kialakításának lehetőségével!

50% támogatási intezitású pályázat indul gyümölcstermesztés versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozása az új, innovatív és környezetbarát termesztési technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén.

RÉSZLETEK

Gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése

 50% vissza nem térítendő támogatás évelő gyógy, aroma és fűszernövény ültetvény telepítése és korszerűsítése: új ültetvények telepítése, valamint a meglévő ültetvények felújítása, korszerűsítése érdekében.

RÉSZLETEK

Gombaházak - hűtőházak létrehozására,meglévő gombaházak - hűtőházak korszerűsítése

 50% támogatással ingatlan fejlesztés, eszközbeszerzés, megújuló energia felhasználással gombatermesztők részére.

RÉSZLETEK

Kertészet korszerűsítése – kertészeti ágazat technológiai fejlesztéseinek támogatása, öntözés kialakításának lehetőségével

Gépek és öntözés támogatása.

RÉSZLETEK

MEZŐGAZDASÁGI ÜZEMEK

Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése!

 50% vissza nem térítendő támogatás kisméretű mezőgazdasági termelők gazdaságfejlesztéséhez, stabilitásához, céljaik eléréséhez. Megtermelt alapanyagok feldolgozásával hagyományos, kézműves termékek előállítása.

RÉSZLETEK

MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK ELSŐDLEGES FELDOLGOZÁSA

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban

Mezőgazdasági és nem mezőgazdaság területén működő vállalkozások és szervezetek részére is van lehetőség akár 50% támogatással élelmiszeripari beruházások támogatására.

RÉSZLETEK

ERDÉSZET

Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások

Erdőgazdálkodók maximum 50%-os támogatása.

RÉSZLETEK

Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítására nyújtandó támogatások.

Katasztrófa utáni állapot helyreállítása: Erdőtelepítés, padka, rőzsefonat vagy talajfogó gát létesítése.

RÉSZLETEK

 

 

 

Sláger pályázatok

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése!

Gyártó-, termelő cégek kapacitásbővítése, gép-eszköszbeszerzés, telephelyfejlesztés. 3 pályázat indul!

Növelje versenyképességét, csökkentse működési költségeit energiahatékonyság növelés által! Akár 10% önerő mellett, kombinált pályázati lehetőséggel növelheti gyártói kapacitásait. Segítünk a céljainak leginkább megfelelő pályázat elnyerésében. További részletek...

Részletek

Épületenergetikai beruházások és megújuló energiaforrás felhasználásának támogatása! Vállalkozások, -önkormányzatok - és civil szervezetek számára. Már országosan elérhetőek az energetikai pályázatok!

10% önerővel kombinált támogatás indul! Jól megtervezett műszaki technológiával több millió forint energiaköltségtől mentesülhet! Szigetelés, nyílászáró csere, napelem, hőszivattyús rendszer, egyéb kombinációk!

Szolgáltatásaink által már az előkészítő mérnöki munkáktól összehangoltan a pályázati elvárásokkal, végig kísérjük a projekt fizikai megvalósulását.

Forduljon energetikai szakértő részlegünkhöz!

Részletek

Országosan elérhetőek a vidékfejlesztési pályázatok - 1400 milliárdos keret!

Támogatási célok: borászati ágazat, feldolgozóipar, állattartók, kertészeti támogatások, nem mezőgazdasági mikrovállalkozások indítása. Pályázati dömping a vidékfejlesztésben. Pályázzon és nyerjen velünk!    

Forduljon szakértőinkhez! Felkészítjük, majd segítünk a pályázat teljes körű lebonyolításában!

Részletek
Szeretné tudni, mire van jó esélye pályázati támogatást nyerni?
5 perc alatt kitölthető előminősítő lap beküldése után, megkeressük javaslatainkkal.
Ingyenes előminősítés INDUL