Rubi Consulting Vállalkozási Tanácsadó Iroda Kft.

Vállalkozási Tanácsadó Iroda

Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel

GINOP-4.1.1-8.4.4-16

Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel

A pályázat célja

Az energiahatékonyság javítását a vállalkozások épületei hőtechnikai adottságainak javítása (szigetelés, nyílászáró-csere); nem termelési célú fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszereinek korszerűsítése megújuló energiaforrás hasznosításával, illetve a világítási rendszerek korszerűsítése, csökkentve ezáltal a vállalkozások rezsiköltségeit.. Jelen Felhívás hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának megújuló energiaforrások felhasználásával történő javítására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás és kölcsön formájában.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. november 8. és 2018. január 8. között lehetséges.

Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik.

 • A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.
 • A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttesen, közös támogatási kérelembenyújtásával igényelhető.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma 1700-3200 db.
Projekt megvalósulási helye

Konvergencia régiók területén.

Közép-Magyarországi régió területen  VEKOP pályázati forrás indul azonos időpontban, kevesebb keretösszeggel.

Támogatás mértéke és összege

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1,5 millió Ft, maximum 50 millió Ft.
b) Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 1,5 millió Ft, maximum 50 millió Ft.
c) A kölcsön összegének el kell érnie a vissza nem térítendő támogatás összegének minimum 50%-át.
d) A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 45%-a lehet.

 • Szükséges önerő: minimum 10%

Előleg mértéke

A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön vonatkozásában igénybe vehető támogatási előleg mértéke a megítélt vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön 50%-a, de legfeljebb [a maximális támogatási összeg 50%-a] 25 millió Ft vissza nem térítendő támogatás, és legfeljebb [a maximális kölcsön összeg 50%-a] 25 millió Ft kölcsön.

Tervezett keretösszeg

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 91.53 milliárd Ft.

 • amelyből vissza nem térítendő támogatás összege: 59,45 milliárd Ft,
 • kölcsön összege: 32,08 milliárd Ft.

Projekt végrehajtási idő

12 hónap

A projekt előkészítésével összefüggő tevékenységek megkezdése nem jelenti a projekt megkezdését. A műszaki előkészítési tevékenység a Felhívás megjelenését követő napon vagy 2016. január 1-től kezdhető meg.

Fenntartási idő

Projekt záró beszámoló benyújtását követő 3 év.

Biztosítékok köre

Kizárólg a kölcsönösszegre vonatkozóan:

 • ingatlanon alapított jelzálog (kötelezően),
 • ingó dolgon alapított jelzálog (gépen, berendezésen, járművön),
 • fizetésiszámla-követelésen alapított óvadék,
 • gazdasági társaság és az EGT területén székhellyel rendelkező vállalkozás magyarországi fióktelepe esetén a tulajdonos készfizető kezessége,
 • egyéb természetes vagy jogi személy készfizető kezessége.

Támogatást igénylők köre

Mikro-, kis-, és középvállalkozások:

a) amelyek rendelkeznek legalább egy teljes lezárt üzleti évvel;
b) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;

 • Korlátolt felelősségű társaság
 • Részvénytársaság
 • Közkereseti társaság
 • Betéti társaság
 • Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • Egyéni cég
 • Egyéni vállalkozók

Alapvető pályázati elvárások

 • Pozitív saját tőke
 • A törzsőke nem csökkent a jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá
 • Köztartozásmentes adózó
 • Árbevételének több, mint 50%-a nem mezőgazdasági árbevételnek minősül

 

Megvalósítandó tevékenységek

Csak energiahatékonyság fokozását valamely megújuló energiaforrás felhasználásával kombináló projektjavaslatot lehet benyújtani (továbbiakban: komplex projekt).
A komplex projektjavaslatra vonatkozó előírások:
a) A benyújtott támogatási kérelmek esetében az energiahatékonyság fokozására irányuló projektrész – B) tevékenység – aránya alátámasztottan el kell, hogy érje legalább a 30%-ot a projekt összes elszámolható költségén belül.
b) A megújuló energia felhasználásra irányuló projektrész – C) tevékenység – aránya alátámasztottan el kell, hogy érje legalább a 10%-ot a projekt összes elszámolható költségén belül.
c) A kombinációnak projektenként szükséges megfelelni.

B) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek (legalább 30%):

 • hőszigetelés (homlokzati, födém, piceszint fölötti, fűtött - fűtetlen terek közötti)
 • nyílászárók cseréje
 • az épületek nyári hővédelemének javítása
 • fűtési- és/vagy használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése
 • központi szellőző-, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, kialakítása
 • meglévő hőelosztó rendszerek korszerűsítése, veszteségeinek csökkentése
 • meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

C) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek (legalább 10%)

 • napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergiaellátásához
 • hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíztermelésre és/vagy fűtésrásegítésre (földhő - víz, víz-víz, levegő-víz hőszivattyús rendszerek)
 • brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából
 • napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre

A) Projekt-előkészítési tevékenységek (B, C tevékenységekhez kapcsolódó, kötelező műszaki előkészítési tevékenység):
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok elkészítése (max.5%)

 • műszaki tervek, kiviteli és tendertervek,
 • épületenergetikai melléklet (a Felhívás 6. fejezet 7. pontja szerint), mely magában foglalja az Épületenergetikai Tanúsítványt is a fejlesztés előtti és a tervezett állapotra vonatkozóan,
 • statikai szakvélemény,
 • környezeti hatástanulmány (amennyiben jogszabály szerint kötelező).

Műszaki, szakmai, egyéb fontos elvárások

 • Egy támogatási kérelem maximum 10 db külön álló épület és/vagy azonos fűtési körön lévő épületekből álló épületcsoport energetikai fejlesztésére irányulhat,
 • 2013. december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel rendelkeznek;
 • A fejlesztés előtti állapotban – a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 évnél nem régebbi statikai szakvéleménnyel igazoltan – nem rendelkeznek állékonysági problémával;
 • A támogatási kérelem benyújtását megelőző 1 évben rendeltetésszerűen használatban álltak;
 • A belső megtérülési rátája (BMR) eléri a 0,5 %-ot, illetve nem haladja meg a 15,00%-ot;
 • Nem nyújtható támogatás épületenergetikai fejlesztéshez, amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg (Lakás/lakhatási célú fejlesztésnek minősül minden olyan fejlesztés és/vagy beruházás, amely a KSH építmény jegyzékében a „11 LAKÓÉPÜLETEK” között nevesített épületek fejlesztésére irányul.);
 • A támogatott beruházással létrehozott vagyon bérbeadásához a 272/2014. (XI.5.) Korm.r. 1. sz. melléklet 278.7. pontja alapján az irányító hatóság előzetes jóváhagyásával lehetséges.

 

A támogatás formája

Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő  támogatásnak minősül.
 • A vissza nem térítendő támogatás formája: visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás).
 • A pénzügyi termék keretében nyújtott kölcsön kedvezményes kamatozású kölcsönnek minősül.
 • A kölcsön devizaneme HUF
 • Kamat:2%
 • Türelmi idő: 24 hónap
 • Futamidő:10 év
 • Előtörlesztés lehetséges
 • Kezelési költség, előtörlesztési díj nincs.

 

További információt kér?

Forduljon minősített Szakértő Részlegünkhöz ITT!

Sláger pályázatok

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése!

Gyártó-, termelő cégek kapacitásbővítése, gép-eszköszbeszerzés, telephelyfejlesztés. 3 pályázat indul!

Növelje versenyképességét, csökkentse működési költségeit energiahatékonyság növelés által! Akár 10% önerő mellett, kombinált pályázati lehetőséggel növelheti gyártói kapacitásait. Segítünk a céljainak leginkább megfelelő pályázat elnyerésében. További részletek...

Részletek

Épületenergetikai beruházások és megújuló energiaforrás felhasználásának támogatása! Vállalkozások, -önkormányzatok - és civil szervezetek számára. Már országosan elérhetőek az energetikai pályázatok!

10% önerővel kombinált támogatás indul! Jól megtervezett műszaki technológiával több millió forint energiaköltségtől mentesülhet! Szigetelés, nyílászáró csere, napelem, hőszivattyús rendszer, egyéb kombinációk!

Szolgáltatásaink által már az előkészítő mérnöki munkáktól összehangoltan a pályázati elvárásokkal, végig kísérjük a projekt fizikai megvalósulását.

Forduljon energetikai szakértő részlegünkhöz!

Részletek

Országosan elérhetőek a vidékfejlesztési pályázatok - 1400 milliárdos keret!

Támogatási célok: borászati ágazat, feldolgozóipar, állattartók, kertészeti támogatások, nem mezőgazdasági mikrovállalkozások indítása. Pályázati dömping a vidékfejlesztésben. Pályázzon és nyerjen velünk!    

Forduljon szakértőinkhez! Felkészítjük, majd segítünk a pályázat teljes körű lebonyolításában!

Részletek
Szeretné tudni, mire van jó esélye pályázati támogatást nyerni?
5 perc alatt kitölthető előminősítő lap beküldése után, megkeressük javaslatainkkal.
Ingyenes előminősítés INDUL