Rubi Consulting Vállalkozási Tanácsadó Iroda Kft.

Vállalkozási Tanácsadó Iroda

Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel

GINOP-8.4.1/A-17 - VEKOP-5.2.1-17

Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia
felhasználásának növelését célzó hitel

A hitelprogram célja

A Hitelprogram célja a lakossági szektor épületenergetikai beruházásaihoz szükséges forrás rendelkezésre bocsátása a lakóépületek energiahatékonyságának, valamint a lakóépületekhez kapcsolódó megújuló energiaforrás alkalmazásának növelése érdekében.

A hitelkérelem benyújtásának határideje

2017. április 24-től

HItelprogram keretösszege
 • Budapest, Pest megyén kívül a Konvergencia régiók területen: 105,2 milliárd forint
 • Budapest  - Pest megye területén: 9.41 milliárd forint

(a társasházak és lakásszövetkezetek által igényelt Kölcsönök összege nem haladhatja meg a Hitelprogram keretösszegének 25%-át).

A támogatott támogatási kérelmek várható száma A Hitelprogram keretében támogatott háztartások száma konvergencia régió területén: 21.853

A Hitelprogram keretében támogatott háztartások száma Budapest, Pest megye területén: 170-280

Projekt megvalósulási helye Országosan
Projekt megvalósulásának határideje A Projekt megvalósítását (fizikailag és pénzügyileg befejezett) a szerződéskötést követő 18 hónapon
belül be kell fejezni.

A kölcsön összege

 • TERMÉSZETES SZEMÉLY KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN: minimum 500.000 forint, maximum 10 millió forint.
 • TÁRSASHÁZ ÉS LAKÁSSZÖVETKEZET KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN: társasházi és lakásszövetkezeti lakásonként minimum 500.000 forint, maximum 7 millió forint.

Önerő mértéke

Az Önerő elvárt mértéke a Projekt elszámolható költségének minimum 10%-a. Az önerőbe a lakás-előtakarékossági számlán lévő, az állami támogatással és betéti kamattal növelt megtakarítási összeg bizonyos esetekben beszámításra kerülhet. A Hitelprogram során felmerülő adminisztrációs tevékenységek költségei, így különösen az ingatlanra vonatkozó tulajdoni lap beszerzésének költsége, az értékbecslés díja, valamint az energetikai tanúsítvány és a vagyonbiztosítás díja az Önerő terhére elszámolható.

Egyéb feltételek

A Hitelprogramból a hitelkérelem benyújtásának napját megelőzően megkezdett projekt is finanszírozható azzal, hogy ebben az esetben is csak a 2015. december 31. után kiállított számla fogadható el. Amennyiben az ilyen projekt korábban már részesült más támogatásban, azonos elszámolható költségek esetén biztosítani szükséges, hogy a Hitelprogramból nyújtott finanszírozás a korábbi finanszírozással együtt ne haladja meg az elszámolható költségek 100%-át.

Biztosítékok köre

 • 5m forint alatt nincs szükség fedezetre
 • 5m forintot elérő, vagy meghaladó összeg esetén ingatlanon alapított jelzálog, a felvett összeg 50%-os mértékéig.
 • óvadék

Kölcsönfelvevő


 • Természetes személy: aki a korszerűsítésre kerülő, lakóhelyként szolgáló ingatlan1 (rész) tulajdonosa, feltéve, hogy az
  érintett ingatlan a Kölcsönfelvevő állandó lakóhelye vagy ideiglenes tartózkodási helye.
 • Társasház: Társasházként működő lakóépület a Hitelprogram keretében kölcsönre csak akkor lehet jogosult, ha a kizárólag természetes személy(ek) tulajdonában álló önálló lakások száma eléri az önálló lakások és nem lakás céljára szolgáló önálló helyiségek (darabszám) összegének 70%-át.
 • Lakásszövetkezet: A lakásszövetkezet a Hitelprogram keretében kölcsönre csak akkor lehet jogosult, ha a kizárólag természetes személy(ek) tulajdonában vagy – a lakásszövetkezeti tv. 12. § (1) bekezdésében meghatározott esetben – állandó használatában álló lakások száma eléri a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek (darabszám) összegének 70%-át.

Támogatható ingatlanok

 • családi ház
 • lakóház
 • lakóépület
 • szabadon álló ház
 • sorház
 • ikerház
 • hétvégi ház
 • üdülőház
 • társasházi lakóépület
 • lakásszövetkezeti lakóépület
 • társasházi vagy lakásszövetkezeti lakás

Megvalósítandó tevékenységek

         A) Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek

 1. fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése;
 2. fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energiamegtakarítást eredményező korszerűsítése;
 3. az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló vagy árnyékvető szerkezetek beépítése;
 4. fűtési és/vagy használatimelegvíz-rendszerek korszerűsítése:
 • hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje korszerű, fosszilis
 • tüzelőanyaggal üzemelő, nagy hatásfokú berendezésekre (pl. kondenzációskazánok beépítése);
 • hőleadó berendezések korszerűsítése vagy cseréje (pl. felületfűtés kialakítása);
 • szükséges kéménytechnikai fejlesztések elvégzése;
 • automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése; 
 1. hővisszanyerő berendezés korszerűsítése, VRF2 típusú hűtési rendszer kiépítése;
 2. meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása:
 • fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje;
 •  világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó, az igényekhez
 • térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energiamegtakarítást eredményeznek.

 

         B) Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek

 1. napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület használatimelegvízigényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre;
 2. brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és használatimelegvíz-igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából; 
 3. napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához;
 4. földhő-víz, víz-víz, levegő-víz hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre.
Elszámolható költségek köre
 • műszaki előkészítési költségek, szakértői költségek (beleértve az energiatanúsítvány költségét), tervezői, eljárási költségek (beleértve a közjegyzői költségeket): max. 5%
 • műszaki ellenőrzés költsége: max. 1%
 • projektmenedzsment: max. 2.5%
 •  a nyilvánosság biztosításának költségei: max. 0.5%
 • anyagköltség – ennek keretében kizárólag a kereskedelmi forgalomból beszerzett új berendezés, új készülék és újonnan vásárolt anyag finanszírozható;
 • munkadíj,
 • egyéb költségek: elszámolható minden olyan munka, amelynek elvégzése elengedhetetlen a kivitelezési munkákhoz, vagy a biztonságos működést, tűzvédelmet és az életveszély elhárítását szolgálja.

Kölcsön kamata, díjak


 • A kölcsön devizaneme HUF
 • Kamat:0%
 • Türelmi idő: 12 hónap
 • Futamidő: 20 év
 • Előtörlesztés lehetséges
 • Kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, előtörlesztési, szerződésmódosítási díj nincs.

 

Alapvető feltételek
 • köztartozásmentesség (60 napon túli tartozás)
 • természetes személy esetén: a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató (a továbbiakban: JTM ) hitelkérelem elbíráláskori értéke nem haladhatja meg forinthitel nyújtása esetén az 50%-ot,
 • a beruházással érintett ingatlannak nincs állékonysági problémája
 • kizárólag energiamegtakarítást eredményező beruházásokra igényelhető a kölcsön
 • megújuló energiatermelés esetén a fogyasztás ellentermelésére kell méretezni a rendszert
 • a kérelem benyújtásától számított 180 napon belüli használatba vételi engedéllyel rendelkező ingatlanra nem igényelhető a támogatott kölcsön.

További információt kér?

Forduljon minősített Szakértő Részlegünkhöz ITT!

Sláger pályázatok

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése!

Gyártó-, termelő cégek kapacitásbővítése, gép-eszköszbeszerzés, telephelyfejlesztés. 3 pályázat indul!

Növelje versenyképességét, csökkentse működési költségeit energiahatékonyság növelés által! Akár 10% önerő mellett, kombinált pályázati lehetőséggel növelheti gyártói kapacitásait. Segítünk a céljainak leginkább megfelelő pályázat elnyerésében. További részletek...

Részletek

Épületenergetikai beruházások és megújuló energiaforrás felhasználásának támogatása! Vállalkozások, -önkormányzatok - és civil szervezetek számára. Már országosan elérhetőek az energetikai pályázatok!

10% önerővel kombinált támogatás indul! Jól megtervezett műszaki technológiával több millió forint energiaköltségtől mentesülhet! Szigetelés, nyílászáró csere, napelem, hőszivattyús rendszer, egyéb kombinációk!

Szolgáltatásaink által már az előkészítő mérnöki munkáktól összehangoltan a pályázati elvárásokkal, végig kísérjük a projekt fizikai megvalósulását.

Forduljon energetikai szakértő részlegünkhöz!

Részletek

Országosan elérhetőek a vidékfejlesztési pályázatok - 1400 milliárdos keret!

Támogatási célok: borászati ágazat, feldolgozóipar, állattartók, kertészeti támogatások, nem mezőgazdasági mikrovállalkozások indítása. Pályázati dömping a vidékfejlesztésben. Pályázzon és nyerjen velünk!    

Forduljon szakértőinkhez! Felkészítjük, majd segítünk a pályázat teljes körű lebonyolításában!

Részletek
Szeretné tudni, mire van jó esélye pályázati támogatást nyerni?
5 perc alatt kitölthető előminősítő lap beküldése után, megkeressük javaslatainkkal.
Ingyenes előminősítés INDUL