Rubi Consulting Vállalkozási Tanácsadó Iroda Kft.

Vállalkozási Tanácsadó Iroda

KKV VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS Bp. Pest megye

VEKOP pályÁzati menetrend 2017!

a KÖZÉP MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN (Budapest, Pest megyE) 2017-BEN várható összes pályázat ütemterve

RÉSZLETEK

 

Kutatás-fejlesztés, vállalati innováció

 

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés 2017 (jelenleg felfüggesztve)

Új termékfejlesztés megnyitja az utat új piacok felé. Budapesten és Pest megyében elérhető 10-80 millió forint (induló vállalkozások esetén maximum 50 millió forint) vissza nem térítendő támogatás érhető el. ismerje meg a pályázat továbbbi előnyeit és pályázzon!

RÉSZLETEK

 

vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

Kutatás-fejlesztés és innováció támogatása, akár konzorciumi formában is, 20-80% közötti vissza nem térítendő támogatással. Bomba üzleti ötlet, prototípus fejlesztés, új termék - szolgáltatás fejlesztése, kitörési pont minden vállalkozás életében.
RÉSZLETEK

MARKETING - PIACI MEGJELENÉS

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása (jelenleg felfüggesztve)

Külpiaci megjelenés támogatása elsősorban exportképes termelő vállalkozások részére, 50% vissza nem térítendő támogatással.

RÉSZLETEK

fIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA

Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása (országos program)

Vállalkozz most, akár 3 millió Ft az induláshoz, 90% támogatással! Költsd az indulásra!

RÉSZLETEK

 

Bér- járuléktámogatások

Megváltozott munkaképességű munkavállalók 2016. évi rehabilitációs foglalkoztatásának költségvetési támogatására

Rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező cégek 75%-os támogatást igényelhetnek a jövő évre, megváltozott munkaképességű dolgozóik foglalkoztatásának támogatására.

RÉSZLETEK

MUNKAHELYMEGŐRZÉS TÁMOGATÁSA

Hazai forrásból igényelhető támogatás átmeneti likviditási gondokkal küzdő vállalkozások részére, melynek mértéke és lehetősége nem egységes országosan, így a kérelem benyújtása előtt minden esetben egyeztessen Szakmai Részlegünkkel.

RÉSZLETEK

Munkahelyteremtés támogatása

Hazai forrásból igényelhetnek támogatást azok a válalkozások, akik létszámbővítés esetén fiatal pályakezdőt, 50 év feletti, vagy a felhívás szerinti besorolású hátrányos helyzetű dolgozót tud alkalmazni. A kérelem benyújtása előtt egyeztesssen Szakmai Részlegünkkel, mivel a lehetőség nem egységesen áll nyitva országosan.

RÉSZLETEK

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS

A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten

100% vissza nem térítendő támogatással valósulhatnak meg lakóépületek, szociális bérlakások korszerűsítése, energiahatékonyságának javulását eredményező beruházások. Önkormányzatok, társasházak, egyházak jogosultak a pályázatok benyújtására.

RÉSZLETEK

A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja PEST MEGYÉBEN

100% vissza nem térítendő támogatással valósulhatnak meg lakóépületek, szociális bérlakások korszerűsítése, energiahatékonyságának javulását eredményező beruházások. Önkormányzatok, társasházak, egyházak jogosultak a pályázatok benyújtására.

RÉSZLETEK

 

VÁRHATÓ PÁLYÁZATOK

Versenyképes közép-magyarország operatív program - vekop

A VEKOP pályázatai a Budapest és Pest megye területén megvalósuló projekteket támogatja. Egyelőre még nem jelentek meg a VEKOP pályázatok, de a Magyar Közlöny korábbi számában megjelent információk szerint az alábbi prioritások alapján várhatóak pályázati felhívások.

 

Vállalkozások versenyképességének javítása, a foglalkoztatás ösztönzése és a tudásgazdaság fejlesztése

VEKOP 1.1.: Támogató üzleti környezet fejlesztése:

 • Üzleti, vállalkozói infrastruktúra fejlesztése (inkubátorházak, ipari, illetve tudományos és technológiai parkok, ipari területek, valamint logisztikai központok)
 • Vállalkozói együttműködések, klaszterek ösztönzése (hazai és határon átnyúló klaszterek, beszállítói hálózatok, turisztikai desztináció menedzsment szervezetek és egyéb vállalati együttműködések)
 • Üzleti, vállalkozói készségek fejlesztése (alapvető vállalkozói és üzleti ismeretek fejlesztése, a kkv vezetők általános és specifikus menedzsment ismereteinek, készségeinek fejlesztése, a vállalkozói tapasztalatszerzés elősegítése képzések, tanácsadás, mentorálás útján).

VEKOP 1.2.: Kiemelt vállalkozói célcsoportok differenciált gazdaságfejlesztése:

 • Életszakasz szerint (kezdő, növekvő, érett vagy hanyatló)
 • Élethelyzet szerint (pl. beszállítóvá válás, külpiacra lépés)

VEKOP 1.3.: Vállalkozások foglalkoztatás orientált fejlesztései

 • Munkahelyteremtést- és megőrzést célzó fejlesztések (vállalkozások munkahelyteremtő komplex technológia- és telephelyfejlesztéseinek támogatása)
 • Munkakörülmények, munkavégzés minőségének fejlesztése (atipikus és családbarát foglalkoztatási formák elősegítése, távmunka, részmunkaidős, illetve alkalmi munkavállalás, bedolgozók, munkaerő-kölcsönzés, valamint vállalati gyermekfelügyelet infrastrukturális hátterének biztosítása)
 • Munkavállalói képességek fejlesztése (általános munkahelyi képzések támogatása, gyakornoki helyek infrastrukturális kialakítását célzó fejlesztése)
 • Esélyegyenlőségi célcsoportok foglalkoztatását elősegítő fejlesztések támogatása (fiatalokat, nőket, hátrányos helyzetűeket foglalkoztató, vagy általuk működtetett vállalkozások infrastrukturális beruházásainak támogatása)
 • Szociális és társadalmi gazdaság fejlesztése, társadalmi célú vállalkozások, szociális gazdaság, szociális vállalatok és védett szervezetek

VEKOP 1.4.: Kulturális és természeti örökségek vonzerők, termékek, valamint az egészséggazdasághoz és a kreatív gazdasághoz kapcsolódó szolgáltatások fenntartható, innovatív fejlesztése

 • meghatározó adottságokkal rendelkező turisztikai termékek fejlesztése a Közép-magyarország régióban
 • egészségturisztikai fejlesztések
 • időskori és piacosítható egészségügyi, orvosi, személyi és közösségi szolgáltatások fejlesztése
 • a kreatív gazdasághoz kapcsolódó szolgáltatások

 

PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

VEKOP 2.1.: Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása:

 • Hitel-, faktoring-, lízing-, illetve tőkeprogramok, továbbá nagyobb kockázatvállalást ösztönző garanciatermékek működtetése önállóan, illetve vissza nem térítendő forrásokkal kombinálva

VEKOP 2.2.: Támogatásközvetítésben részt vevő pénzügyi közvetítők fejlesztése:

 • Hitel-, faktoring-, lízing-, illetve tőkeprogramok, továbbá nagyobb kockázatvállalást ösztönző garanciatermékek működtetése önállóan, illetve vissza nem térítendő forrásokkal kombinálva

VEKOP 2.3.: Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása K+F+I projekteknél:

 • Hitel-, faktoring-, lízing-, illetve tőkeprogramok, továbbá nagyobb kockázatvállalást ösztönző garanciatermékek működtetése önállóan, illetve vissza nem térítendő forrásokkal kombinálva

VEKOP 2.4.: Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása energetikai projekteknél:

 • Vállalkozások, illetve önkormányzatok megújuló energia felhasználását és energiahatékonyság-növelését célzó fejlesztéseinek ösztönzése

VEKOP 2.5.: Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása az IKT célú projekteknél:

 • Vállalkozások infokommunikációs fejlesztéseinek, illetve az infokommunikációs területen tevékenykedő vállalkozások általános fejlesztéseinek ösztönzése

 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS

VEKOP 3.1.: Integrált településfejlesztési akciók a Közép-magyarországi régióban, a régió településeinek településfejlesztési, környezet- és közterület fejlesztési programjait támogatása:

 •  Pest megye településeinek környezet- és közterület fejlesztése.

Kiemelt célterületek: Pest megye periféria térségei és fejlettebb agglomerációs térségei egyaránt, település(al)központok megújítása, gazdasági, közszféra, kulturális, egyéb városi funkciók erősítése, kiegészítő jelleggel: zöldfelület-fejlesztés, rekreációs és a szabadidő hasznos  eltöltésére alkalmas terek kialakítása

 •  Budapest infrastrukturális városfejlesztési programja, az 5 budapesti városfejlesztési cél-zóna (belső, átmeneti, elővárosi, hegyvidéki és Duna menti) fejlesztése. Kiemelten: leromlott infrastruktúrával rendelkező területek (barnamezős területek, vonzerejüket vesztett, elhanyagolt városközpontok) fejlesztése. Kihasználatlan, részben barnamezős dunai partszakaszok rehabilitációja, települési zöldfelület-hálózat fejlesztés, kiemelt területek esetén (pl. Duna-part, Vár, Belváros) turisztikai célok is!

VEKOP 3.2.: Szociális városrehabilitáció, új gazdasági, kulturális, közszféra és közösségi funkciók kialakítása, meglévő funkciók erősítése.

 •  Köztér-rehabilitációs, közterület-felújítási, foglalkoztatási fókuszú városrehabilitációs és szociális rehabilitációs projektek,
 • Önkormányzati bérlakás programok és a szegregátumokban élők helyzetét javító komplex programok.

VEKOP 3.3.: „Elsőként lakhatás” program, az „elsőként lakhatás” típusú gondozás hazai lehetőségeinek, eredményeinek feltérképezésére – kísérleti program)

 •  Hajléktalanság megoldása  önálló lakhatás biztosításával bentlakásos intézményi ellátást legfeljebb 1-2 hónapos átmeneti időszakra korlátozza,
 • Szociális munkás szakember csoport bevonása.

VEKOP 3.4.: Közösségi bérházprogram kialakítása.

 • A lakások egy részét segítségre szoruló társadalmi csoportok (volt hajléktalan, állami gondozásban lévő, fogyatékkal élő emberek, pszichiátriai kezelés alatt álló betegek, stb.) tagjai bérelhetik, a lakások másik részét azok, akik ilyen jellegű problémával nem küzdenek. A lakók közötti szolidaritás kialakítása, a közösség megtartó és segítő erejének a kiaknázása – közösségi terek kialakítása az épületben.

 

Térségi integrált közösségvezérelt fejlesztési programok

VEKOP 4.1.: Közösségvezérelt helyi gazdasági és civil fejlesztések, programok, rendezvények, akciók:

 • Helyi gazdaságfejlesztés, termék és piacfejlesztés, beruházás ösztönzés, város-vidék termékláncok kialakítása, helyi termékek népszerűsítése és a helyi piacok újjászervezése, e tevékenységekhez kapcsolódó helyi kutatások, fejlesztések.
 • Kisléptékű turisztikai fejlesztések turisztikai vonzerők (pl. természeti- táji-, kulturális attrakciók) minőségének javítása, a kapcsolódó szolgáltatások, rendezvények, programok támogatása

VEKOP 4.2.: Helyi integrált település-, közösségi közlekedés- és környezetfejlesztés:

 • A pest megyei települések infrastrukturális megújítása, a gazdasági, közszféra, kulturális, és városi funkciók megerősítésével, zöldfelület-fejlesztés, a rekreációs és a szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas terek kialakítása, elhanyagolt települési központok rehabilitációja,  funkcionális működésének fejlesztése. A lakosság egészségi állapotának javítása (tömeg sport, rekreáció és egyéb szabadidős fejlesztések infrastrukturális fejlesztése).
 • Közösségi közlekedés fejlesztése, térségi jelentőségű közösségi közlekedési pályaudvarok, csomópontok felújítása,információs tájékoztató rendszerek kiépítése,2-5 számjegyű közutak felújítása,P+R parkolók és csomópontok fejlesztése, közösségi közlekedés előnyben részesítését szolgáló beruházások, kistérségi, települési kapcsolatok javítását célzó, új közösségi közlekedési viszonylatok kialakítása. Kerékpárhálózat fejlesztése, Helyi és helyközi hivatásforgalmi, közlekedési célú kerékpárforgalmi létesítmények építése.
 • Természeti, épített és kulturális környezeti értékek védelme,  védett természeti területek, Natura 2000 területek és élőhelyek megóvása, állapotának javítása, a hazai védett és közösségi jelentőségű fajok védelme és élőhelyük biztosítása,  egyedi építészeti stílusok és településkarakterek, településszerkezeti jellemzők fennmaradásának biztosítása,  népi építészet, kézművesség és gazdálkodási kultúra fennmaradásának elősegítése, a hagyományos mesterségek felélesztése, piacteremtése.
 • Infrastrukturális fejlesztéseket kiegészítő szemléletformáló akciók,  környezettudatos, egészségtudatos magatartásformák elterjesztése, kulturális és közösségi programok, helyi rendezvények, fesztiválok támogatása, önellátást, és a hátrányos helyzetű marginális csoportok reintegrációját segítő, társadalmi befogadást ösztönző programok felkarolása.

VEKOP 4.3.: Munkába állást és a családokat segítő szociális intézmény- és hálózatfejlesztés

 • Intézmény- és hálózatfejlesztés infrastrukturális elemei: munkába állást segítő szociális intézmény- és hálózatfejlesztés (bölcsőde, családi napközik), helyi közellátás és közszolgáltatások fejlesztése (önkormányzati, szociális, egészségügyi, oktatási infrastruktúra).

Intézmény és hálózatfejlesztés infrastrukturális elemeit kiegészítő programok, ösztöndíj programok támogatása, képzések szervezése, helyi közösségi és társadalmi felelősségvállalási kezdeményezések - szegények és társadalmilag hátrányos célcsoportokhoz kapcsolódó fejlesztések, programok, akciók megvalósítása.

 

Közszolgáltatások infrastrukturális hátterének energiahatékonysági célú fejlesztései, illetve a szolgáltatások minőségének javítása 

VEKOP 5.1.: Gyermekek napközbeni ellátását nyújtó intézmények (bölcsődék, családi napközik) infrastrukturális hátterének energiahatékonysági célú fejlesztései illetve a szolgáltatások minőségének javítása

 • Gyermekek napközbeni ellátásának intézményrendszerét, annak infrastrukturális környezetét korszerűbbé tétele. Az intézményi működés energiafelhasználás szempontú hatékonyságának növelése, kisebb részben kapacitásbővítés.

VEKOP-5.2.: Szociális szolgáltatást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése

 • A szociális szolgáltatásokat nyújtó intézmények infrastrukturális hátterének energetikai szempontú megújítása, kisebb részben a szolgáltatás minőségének emelését szolgáló infrastrukturális fejlesztések és eszközbeszerzések

VEKOP 5.3.: Egészségügyi ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése

 • A leromlott állapotú épületeknek az energetikai megújítása, amelyekben egészségügyi alapellátás illetve járóbeteg-szakellátás működik

VEKOP 5.4.: Helyi önkormányzat kötelező feladatait ellátó intézményrendszer infrastrukturális fejlesztései

 • A helyi önkormányzati közfeladatokat ellátó intézmények energiahatékonysági célú fejlesztéseinek támogatása. az önkormányzati fenntartású intézmények, amelyekben ügyfélfogadás zajlik, vagy az intézmény a lakosság számára nyitva álló, látogatható funkcióval rendelkezik (pl. múzeum, könyvtár), kizárólag az ügyfelek által igénybevett, általuk látogatott épületrészekre vonatkozóan.

VEKOP 5.5.: Energia és környezeti hatékonysági beruházások és megújuló energia alkalmazásának elősegítése, a kisebb környezeti terheléssel járó megújuló energia alapú energiatermelés elterjesztése, a biomassza (fa) alkalmazása helyett egyéb megújuló források irányába történő elmozdulás ösztönzése (napenergia, geotermikus energia), az önkormányzati létesítésű távhőrendszerek átalakítása megújuló erőforrásokra

 • Önkormányzati tulajdonú lakóépületek energetikai korszerűsítése
 • Önkormányzati tulajdonú lakóépületek megújuló energiahordozó-felhasználás növelése

VEKOP 5.6.: Közlekedési infrastruktúra energiahatékonysági célú fejlesztései

 • Közúti elérhetőség javítása, a régión belüli közlekedési kapcsolatok erősítése, a településeket összekötő közutak fejlesztése, haránt-irányú és elkerülő közlekedési kapcsolatok és a hidak fejlesztése, önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése, kiegészítő infrastruktúra létesítése, települési közlekedési infrastruktúra fejlesztése.
 • Regionális kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, helyi, helyközi, hivatásforgalmi, turisztikai és egyéb célú kerékpárutak építése és felújítása, kerékpáros közlekedési infrastruktúra bővítése, a nemzetközi és az országos kerékpárút-hálózatokhoz való csatlakozás biztosítása, a kerékpáros közlekedési mód integrálása a közösségi közlekedésbe (pl. őrzött kerékpár-tárolók), a kerékpár-kölcsönző hálózat (BUBI) kiterjesztése.
 • Közösségi közlekedés fejlesztése, környezetbarát közlekedési módok (pl. elektromos városi közlekedés) elterjesztése, környezetbarát közösségi közlekedés előnyben részesítését szolgáló kapcsolódó beruházások (buszfordulók és- megállók létesítése, fejlesztése), P+R parkolók és csomópontok fejlesztése.

VEKOP 5.7.: Az alap- és középfokú oktatást nyújtó intézmények valamint az óvodai ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése

 • A leromlott állapotban lévő épületek energetikai és megújuló energiaforrás felhasználás szempontú fejlesztése,
 • A közoktatási intézmények és azok szervezeti keretei között működő óvodai feladat-ellátási helyek férőhelybővítései és célirányos beruházásai.

 

Társadalmi Befogadást Szolgáló Programok 

VEKOP 6.1.: Szociális intézményi háló tartalom- és kompetencia-fejlesztése

 • A szociális intézmények regionális hálózatának kialakítása
 • A szociális ellátórendszer tartalmának és minőségének fejlesztése
 • A szociális képzések fejlesztése
 • A házi segítségnyújtás fejlesztése célzott programokkal, hálózatépítés támogatásával (ERFA fejlesztéssel összekapcsoltan
 • Önkéntesség elterjesztése, szervezett kampányokkal, hálózatépítés támogatásával

VEKOP 6.2.: Kiemelt társadalmi befogadás és szociális foglalkoztatási programok

 • Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása (pl. egészségtudatosság elterjesztése
 • Hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő oktatási rendszeren kívüli preventív célú programok
 • Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése
 • Civil szervezeteket fejlesztő programok
 • Mélyszegénységben, szegregált lakókörnyezetben élők számára felzárkózást nyújtó programok
 • Szakmai együttműködések (szakmai műhelyek) létrehozása az önkormányzatok, érintett intézmények és civil szervezetek részvételével

VEKOP 6.3.: Egészségügyi ellátórendszer szolgáltatás- és kompetenciafejlesztése

 • Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében, szakorvosok, szakdolgozók számára kompetenciabővítő programok,  egészségügyi dolgozók számára OKJ-s szakképesítés megszerzését célzó képzési programok, egészségügyi szakképzésben tanítók számára szakmai és pedagógiai továbbképző programok, szakmai végzettséggel rendelkező egészségügyi szakdolgozók szakirányú felsőoktatásban történő továbbtanulásához kapcsolódó programok.
 • Képzési- és módszertani tananyagok tartalomfejlesztése, az egészségügyi szakképzésekhez tananyag készítése, e-learning módszerrel a képzések/továbbképzések támogatása, tutorképzés.
 • Prevenciós kapacitások, szolgáltatások fejlesztése, krónikus betegségmenedzsment programok új egészségfejlesztési irodák és lelki egészség központok létrehozása, meglévők szolgáltatásainak fejlesztése.

VEKOP 6.4.: Oktatási és köznevelési tartalomfejlesztési programok

 • Felsőoktatási intézmények tartalmi fejlesztése, a képzés szerkezetének és tartalmának megújítása, a tananyagfejlesztések, illetve a tananyagok gyakorlatiasabbá, piacképesebbé tétele.
 • A közoktatási-, közművelődési - és köznevelési intézmények programjainak támogatása. óvodai és iskolai nevelési és oktatási kereteken kívül szerveződő informális tanulást segítő programok támogatása
 • Kulturális, oktatási és munkahelyi kapcsolati és egészségmegőrzési, -megerősítési kultúra fejlesztése ( kivéve: szervezet- vagy csoportfejlesztés). Közösségi kultúra fejlesztése térségi, településen belüli, civil szervezetekkel történő együttműködésre építve a társadalmi kirekesztettség elleni harc, a demokratikus részvétel és az önszerveződés fokozása érdekében.

 

Foglalkoztathatóságot Szolgáló Programok 

VEKOP 7.1.: A munkaerő-piaci belépés segítése

 • A vállalkozóvá válás támogatása
 • A munkaerő-piaci belépést elősegítő célzott támogatások
 • Hátrányos helyzetű álláskeresők foglalkoztathatóságának javítása
 • Munkaerőpiaci szolgáltatások fejlesztése
 • Nem állami szervezetek által végrehajtott helyi foglalkoztatási kezdeményezések

VEKOP 7.2.: Fiatalok munkaerőpiaci integrációja

 • Állásközvetítés, gyakornoki program, munkatapasztalat-szerzés támogatása, bértámogatás, mobilitási támogatás, vállalkozóvá válás támogatása, szakképzési lehetőség, az oktatásba való visszalépés segítése, kompetencia-fejlesztés.
 • Személyes munkaerőpiaci szolgáltatások (mentorálás, pályaorientáció, tanácsadás, stb) és a közvetlenül az NFSZ által nyújtott szolgáltatás nyújtásához szükséges belső kapacitás, amelyek az NFSZ a célcsoportba tartozó fiataloknak nyújt a programba vonást követően

VEKOP 7.3.: Egész életen át tartó tanulás ösztönzése a szak- és felnőttképzés fejlesztésével:

 • A szakképzés és felnőttképzés regionális hálózatának kialakítása a Térségi Integrált Szakképző Központok bevonásával és fejlesztésével, a duális képzés elterjesztése
 • Kompetencia-fejlesztés és képzés, alacsony képzettségűek, szakképesítéssel nem, vagy elavult szakképesítéssel rendelkezők képzése, alacsony képzettségű fiatalok számára képzési lehetőségek biztosítása, részükre munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtása az alapfokú végzettség, szakképzettség megszerzése érdekében, munkaerőpiaci kulcskompetenciákat fejlesztő képzési programok, valamint gazdasági szerkezetváltáshoz kapcsolódó (át)képzési programok

VEKOP 7.4.: A munkaerő-piaci rugalmasság és alkalmazkodóképesség fejlesztése

 • A munkahelyi rugalmasság elterjesztése – rugalmas foglalkoztatási módok támogatása, Vállalati munkaszervezési kultúra javítása, rugalmas munkaszervezési formák elterjesztése, családbarát munkahelyi környezet kialakítása (pl. vállalati és intézményi gyermekfelügyelet), alternatív gyermekellátási formák támogatása (pl. családi napközik).
 • A jogszerű foglalkoztatás ösztönzése, be nem jelentett, illetve az „aluljelentett” munkavállalók arányának a csökkentése, legális foglalkoztatás elterjesztése, munkaadói és munkavállalói tudatosság növelése, munkaügyi ellenőrzés hatékonyságának javítása.

 

Sláger pályázatok

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése!

Gyártó-, termelő cégek kapacitásbővítése, gép-eszköszbeszerzés, telephelyfejlesztés. 3 pályázat indul!

Növelje versenyképességét, csökkentse működési költségeit energiahatékonyság növelés által! Akár 10% önerő mellett, kombinált pályázati lehetőséggel növelheti gyártói kapacitásait. Segítünk a céljainak leginkább megfelelő pályázat elnyerésében. További részletek...

Részletek

Épületenergetikai beruházások és megújuló energiaforrás felhasználásának támogatása! Vállalkozások, -önkormányzatok - és civil szervezetek számára. Már országosan elérhetőek az energetikai pályázatok!

10% önerővel kombinált támogatás indul! Jól megtervezett műszaki technológiával több millió forint energiaköltségtől mentesülhet! Szigetelés, nyílászáró csere, napelem, hőszivattyús rendszer, egyéb kombinációk!

Szolgáltatásaink által már az előkészítő mérnöki munkáktól összehangoltan a pályázati elvárásokkal, végig kísérjük a projekt fizikai megvalósulását.

Forduljon energetikai szakértő részlegünkhöz!

Részletek

Országosan elérhetőek a vidékfejlesztési pályázatok - 1400 milliárdos keret!

Támogatási célok: borászati ágazat, feldolgozóipar, állattartók, kertészeti támogatások, nem mezőgazdasági mikrovállalkozások indítása. Pályázati dömping a vidékfejlesztésben. Pályázzon és nyerjen velünk!    

Forduljon szakértőinkhez! Felkészítjük, majd segítünk a pályázat teljes körű lebonyolításában!

Részletek
Szeretné tudni, mire van jó esélye pályázati támogatást nyerni?
5 perc alatt kitölthető előminősítő lap beküldése után, megkeressük javaslatainkkal.
Ingyenes előminősítés INDUL