Rubi Consulting Vállalkozási Tanácsadó Iroda Kft.

Vállalkozási Tanácsadó Iroda

Kisméretű terményszárító és -tisztító korszerűsítése, kisméretű terménytároló építése, korszerűsítése

VP2-4.1.2-16 Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése összefoglaló

 

 

Támogatás mértéke és összege

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 100 millióforint, kollektív projekt esetén maximum 300 millió forint.

b) A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

c) A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

d) A kollektív módon végrehajtott projektek összesen 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak

Előleg mértéke

Támogatási összeg maximum 50%-ának megfelelő előleg

Tervezett keretösszeg

19.68 Mrd Forint

Végrehajtási idő

24 hónap

Fenntartási idő

5 év

Biztosítékok köre

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap-ból nyújtott támogatás esetében kizárólag előleg fizetése esetén kell az előleg összegével megegyező összegű biztosítékot nyújtani.

A projekt területi korlátozása

A projektek megvalósítási területe Magyarország

 

 

 

Támogatást igénylők köre

1. Mezőgazdasági termelő, amennyiben:

a. igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – mezőgazdaságitevékenységből származó legalább 6000 euró STÉ, de legfeljebb 350 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik.

b. a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben –fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - árbevételüknek legalább 50%- a mezőgazdasági tevékenységből származott.

2. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

 

 

 

Támogatásban nem részesíthetők köre

a)Akinek vagy amelynek az üzemmérete meghaladja a 350 000 euró STÉ-t

c)Aki vagy amely a jelen - VP2-4.1.2-16 kódszámú – felhívás keretében már részesült támogatásban.

d) Terménytároló építésére azon támogatást igénylő részére, aki vagy amely valamely állattartó telepek korszerűsítésére vonatkozó felhívás (VP2-4.1.1.3-16 Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése, VP2-4.1.1.2-16 Baromfitartó telepek korszerűsítése, VP2-4.1.1.5-16 Sertéstartótelepek korszerűsítése, VP2-4.1.1.4-16 Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése, VP2-4.1.1.1- 16 Állattartó telepek korszerűsítése) keretén belül ugyanezen célra támogatást igényelt és/vagy támogatásban részesült.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önállóan támogatható tevékenységek

A) célterület: kisméretű terménytárolók, terménytisztítók és terményszárítók létesítése.

Támogatható tevékenységek:

 • Terményszárító létesítése, maximum 12 t/h teljesítménnyel 10 %-os vízelvonást figyelembevéve. (például: mobil és folyamatos üzemű szárítóberendezések, vetőmagszárítók, egyéb eszközök és berendezések).
 • Maximum 5000 tonna termény (maximum 6250 m3) tárolásához szükséges terménytároló-kapacitás létesítése.
 • Univerzális magtisztítók, elő- és utótisztítók (60 t/h névleges kapacitásig),

B) célterület: kisméretű terménytárolók, terménytisztítók és terményszárítókenergiahatékonyságának javítása, megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása.

1. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek.

A célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek elsődleges célja a telepen belüli energiahatékonyság fokozása. A célterületen belül kizárólag már meglévő kisméretű terménytárolók, terménytisztítók és terményszárítók energetikai hatékonyságnövelés céljából történő felújítása és korszerűsítése valósítható meg:

 • Hőtechnikai adottságok javítása, hőveszteségek csökkentése. Fűtési, hűtési és használatimelegvíz rendszerek korszerűsítése. Világítási rendszerek korszerűsítése.
 • Beépített technológiai berendezések korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új,energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.

2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

A célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek célja a terményszárítók, terménytisztítók és terménytárolók energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával:

 • Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagyteljes kielégítése megújuló energiaforrásból.(napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése,geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergiafelhasználása)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek

 • A telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és eszközbeszerzés, valamint az üzemen belüli anyagmozgatás és a vagyonvédelem gépei, eszközei.
 • Ingatlan vásárlás.

Az A) célterülethez kapcsolódóan:

 • a szárító vagy tároló létesítmény üzemeltetéséhez nem kapcsolódó épített vagymobil eszköz létesítése (pl. egyedi mérőeszköz) vagy felújítása,
 • anyagmozgató gépek (például: serleges felhordók, szállítószalagok, rédlerek,szállítócsigák, surrantócsövek, beépített fogadógaratok, mechanikus üzemű,raktári felszedő- és rakodógépek, pneumatikus üzemű magtári felszedő- ésrakodógépek) létesítése vagy felújítása (60 t/h névleges kapacitásig),
 • porleválasztás gépei (például: gravitációs porleválasztók, centrifugálisporleválasztók, garatelszívó berendezések (a technológiához illesztve)beszerzése és felújítása,
 • a tárolási technológia kiegészítő berendezéseinek (például: ventilátorok, mobilventilátorok, hűtők, szellőztető-padozatok, légcsatornák, légtechnikaiberendezések, kitároló csigák, keverő berendezések, szóró-terítő berendezések)létesítése, vagy felújítása,
 • terményszárítónként, terménytisztítónként egy tranzittároló létesítése (max. 70 m3vagy felújítása,
 • telephelyenként egy előtároló létesítése (max. 140 m2), vagy felújítása,
 • fogadógarat létesítése, felújítása, előtároló szín létesítése, vagy mobil garatbeszerzése,
 • termények minőségvizsgálatára alkalmas gépek, műszerek beszerzése (például:termény nedvességmérők, analizátorok, mintavevők),
 • silók mérlegrendszerének létesítése vagy felújítása,
 • telephelyenként egy kezelőhelyiség, épület létesítése (max. 50 m2)telephelyenként egy hídmérleg létesítése vagy ezek felújítása,
 • terménytárolókba beépített terményhőmérők létesítése vagy felújítása.

A B) célterülethez kapcsolódóan:

 • egyéb telepen belüli létesítmények, épületek energiahatékonyságának javítása,megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása.

 

A támogatást igénylőknek üzleti tervet kell benyújtania. Ennek keretében:

a) 50 millió Ft teljes projektösszeg, illetve az alatt egyszerűsített üzleti terv benyújtásakötelező,

b) 50 millió Ft teljes projektösszeg felett részletes üzleti terv benyújtása kötelező.

Egyéb elvárások

A pályázó vállalja, hogy mind a megvalósítási mind a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot.

 

 

 

 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. augusztus 5. naptól 2018. augusztus6. napjáig van lehetőség.

A támogatást igénylő jelen felhívás keretében értékelési időszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely egy megvalósítási helyre vonatkozhat. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2016. október 5.
 • 2017. január 5.
 • 2017. április 5.
 • 2017. július 5.
 • 2017. október 5.
 • 2018. január 4.
 • 2018. április 5.
 • 2018. augusztus 6.

Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be.

További információt kér?

Forduljon minősített Szakértő Részlegünkhöz ITT!

Sláger pályázatok

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése!

Gyártó-, termelő cégek kapacitásbővítése, gép-eszköszbeszerzés, telephelyfejlesztés. 3 pályázat indul!

Növelje versenyképességét, csökkentse működési költségeit energiahatékonyság növelés által! Akár 10% önerő mellett, kombinált pályázati lehetőséggel növelheti gyártói kapacitásait. Segítünk a céljainak leginkább megfelelő pályázat elnyerésében. További részletek...

Részletek

Épületenergetikai beruházások és megújuló energiaforrás felhasználásának támogatása! Vállalkozások, -önkormányzatok - és civil szervezetek számára. Már országosan elérhetőek az energetikai pályázatok!

10% önerővel kombinált támogatás indul! Jól megtervezett műszaki technológiával több millió forint energiaköltségtől mentesülhet! Szigetelés, nyílászáró csere, napelem, hőszivattyús rendszer, egyéb kombinációk!

Szolgáltatásaink által már az előkészítő mérnöki munkáktól összehangoltan a pályázati elvárásokkal, végig kísérjük a projekt fizikai megvalósulását.

Forduljon energetikai szakértő részlegünkhöz!

Részletek

Országosan elérhetőek a vidékfejlesztési pályázatok - 1400 milliárdos keret!

Támogatási célok: borászati ágazat, feldolgozóipar, állattartók, kertészeti támogatások, nem mezőgazdasági mikrovállalkozások indítása. Pályázati dömping a vidékfejlesztésben. Pályázzon és nyerjen velünk!    

Forduljon szakértőinkhez! Felkészítjük, majd segítünk a pályázat teljes körű lebonyolításában!

Részletek
Szeretné tudni, mire van jó esélye pályázati támogatást nyerni?
5 perc alatt kitölthető előminősítő lap beküldése után, megkeressük javaslatainkkal.
Ingyenes előminősítés INDUL