Rubi Consulting Vállalkozási Tanácsadó Iroda Kft.

Vállalkozási Tanácsadó Iroda

Baromfitartó telepek korszerűsítése

A pályázat címe Baromfitartó telepek korszerűsítése
A pályázat azonosítója VP2-4.1.1.2-15
A pályázat tárgya Baromfitartó telepek támogatása
A pályázat célja Baromfitartó telepek technológiai korszerűsítése
Támogatás formája Utófinanszírozású, vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás mértéke
  • max. 500mFt, kollektív beruházás esetén 1mrd Ft    50%
  • (Budapesten és Pest megyében 40%)
  • Fiatal mezőgazdasági termelőknek* és kollektív beruházás** esetén +10%
Felhívás keretösszege  20 Mrd Ft
Előleg Max. a támogatási összeg 50%-a
A pályázók köre Legalább 6000 € STÉ üzemmérettel*** rendelkező mezőgazdasági termelőnek**** minősülő baromfitenyésztő, ha az előző évi árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik, illetve termelői csoportok.
A pályázati feltételek Források 80%-ára a legfeljebb 1 275 000 € STÉ üzemmérettel rendelkezők, 20%-ára a STÉ korlát feletti üzemmérettel rendelkezők jogosultak.
Feltétel a foglalkoztatotti létszám fenntartása, energetikai korszerűsítés esetén releváns tanúsítvány megléte.
Támogatható tevékenységek
  • Támogatott tevékenységek költségei,   építészek, mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói és projekt-menedzsment költségek; 
  • A műveleti célterületekhez kapcsolódó, kizárólag a mezőgazdasági üzemen belül megvalósítandó, a kedvezményezett érdekét szolgáló infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszköz beszerzés: üzemen belüli anyagmozgatás, illetve a vagyonvédelem gépei, eszközei, ide tartoznak a közművek és a munkakörülményekhez kapcsolódó beruházások is. További információk ITT!
Benyújtási határidő 2016. május 4. naptól 2018. május 4.  értékelési határnapok: 2016. július 4.
- 2016. október 4.
- 2017. január 4.
- 2017. április 4.
Benyújtás módja Elektronikus úton 
Felhívás meghirdetésének tervezett ideje 2016. március 25.
Megvalósítás időtartama 24 hónap
  Fogalmak
* Fiatal mezőgazdasági termelő:
- 5 évnél nem régebben gazdálkodó
- induló fiatal gazda jelölt
- induló támogatást elnyerő, induló fiatal gazda
** Kollektív beruházás: legalább 5 - jogilag és gazdaságilag egymástól független - kedvezményezett által közösen végrehajtott beruházás (TCS, TÉSZ, szövetkezetek, konzorciumok).
*** Standard Termelési Érték kalkulátor kiszámítása:
Forduljon Szakértő Részlegünkhöz
**** Mezőgazdasági termelő: 01.1-01.7 alágazatba tartozó tevékenységet végző természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet.
***** Annex I. termék: elsődleges feldolgozásra és értékesítésre szánt mezőgazdasági termék.

További információt kér?

Forduljon minősített Szakértő Részlegünkhöz ITT!

Sláger pályázatok

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése!

Gyártó-, termelő cégek kapacitásbővítése, gép-eszköszbeszerzés, telephelyfejlesztés. 3 pályázat indul!

Növelje versenyképességét, csökkentse működési költségeit energiahatékonyság növelés által! Akár 10% önerő mellett, kombinált pályázati lehetőséggel növelheti gyártói kapacitásait. Segítünk a céljainak leginkább megfelelő pályázat elnyerésében. További részletek...

Részletek

Épületenergetikai beruházások és megújuló energiaforrás felhasználásának támogatása! Vállalkozások, -önkormányzatok - és civil szervezetek számára. Már országosan elérhetőek az energetikai pályázatok!

10% önerővel kombinált támogatás indul! Jól megtervezett műszaki technológiával több millió forint energiaköltségtől mentesülhet! Szigetelés, nyílászáró csere, napelem, hőszivattyús rendszer, egyéb kombinációk!

Szolgáltatásaink által már az előkészítő mérnöki munkáktól összehangoltan a pályázati elvárásokkal, végig kísérjük a projekt fizikai megvalósulását.

Forduljon energetikai szakértő részlegünkhöz!

Részletek

Országosan elérhetőek a vidékfejlesztési pályázatok - 1400 milliárdos keret!

Támogatási célok: borászati ágazat, feldolgozóipar, állattartók, kertészeti támogatások, nem mezőgazdasági mikrovállalkozások indítása. Pályázati dömping a vidékfejlesztésben. Pályázzon és nyerjen velünk!    

Forduljon szakértőinkhez! Felkészítjük, majd segítünk a pályázat teljes körű lebonyolításában!

Részletek
Szeretné tudni, mire van jó esélye pályázati támogatást nyerni?
5 perc alatt kitölthető előminősítő lap beküldése után, megkeressük javaslatainkkal.
Ingyenes előminősítés INDUL