Rubi Consulting Vállalkozási Tanácsadó Iroda Kft.

Vállalkozási Tanácsadó Iroda

Az önkormányzati tulajdonban lévő épületállomány energetikai felújításának megvalósítására, megújuló energiaforrások fokozott bevonásával, megyei területi szereplők részére.

A pályázat címe Az önkormányzati tulajdonban lévő épületállomány energetikai felújításának megvalósítására, megújuló energiaforrások fokozott bevonásával, megyei területi szereplők részére.
A pályázat célja A megyei, települési, nemzetiségi önkormányzatok tulajdonában levő intézmények, épületek, létesítmények megújuló energiával történő ellátása.
Támogatás formája Utófinanszírozású, vissza nem térítendő támogatás
Támogatás mértéke 100%
Támogatás összege Megyénként eltérő,10-400 m Ft között
A pályázók köre
 • 100% önkormányzati (ide nem értve a megyei jogú városi) tulajdonú gazdasági társaságok
 • Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
 • Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
 • Helyi önkormányzatok kivéve a megyei jogú város önkormányzatát (GFO 321)

Konzorciumok:

 • Konzorciumvezető a helyi önkormányzat lehet
 • Konzorciumi partner
 • Önkormányzati hivatal
Előleg 50%, max. 250 millió Ft
Területi korlátozás A megvalósítás helyszíne a kevésbé fejlett régiók vonatkozó terület-specifikus melléklet szerinti megyéjének a települései, kivéve a megyei jogú városok területe.
Támogatható tevékenységek
 1. Saját (közcélú) fűtési, hűtési, villamos energia igény kielégítése biomassza alapú energiával
 2. Saját (közcélú) fűtési, hűtési, villamos energia igény kielégítése geotermikus energiával
 3. Napenergia alapú villamos erőművek létrehozása saját (közcélú) villamosenergia-igény kielégítése céljából

Önállóan nem támogatható:

 • energiatermelő rendszer tüzelőanyag ellátását közvetlenül biztosító, szilárd biomassza előállításához, tárolásához szükséges logisztikai rendszerek, épületek, berendezések, gépek beszerzése

Önállóan nem támogatható kötelezően megvalósítandó :

 • szórt azbeszt mentesítése
 • nyilvánosság biztosítása
Elszámolható költsége

Projektelőkészítés:

 • Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége
 • Közbeszerzés költsége
 • Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség

Beruházáshoz kapcsolódó költség:

 • ingatlan vásárlás költsége
 • ingatlanhoz kapcsolódó, tulajdonszerzéssel nem járó kártalanítási költség
 • terület előkészítési költség
 • építéshez kapcsolódó költség
 • eszközbeszerzés költség
 • immateriális javak beszerzésének költsége

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó költség:

 • műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
 • egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költsége
 • egyéb szakértői szolgáltatás költsége
 • marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
 • Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
 • Egyéb szolgáltatási költségek

 

Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei:

 • bérköltség
 • utazási költség

Projektmenedzsment:

 • bérköltség
 • utazási költség
 • szakértői szolgáltatás díja
 • szakértői szolgáltatás díja
 • iroda, eszköz, immateriális javak bérleti költsége
 • anyag és kis értékű eszközök költsége
Benyújtás határideje Megyénként eltérő, 2016. áprilistól 2016. júliusig
Megvalósítás befejezése Max.36 hónap a támogatás megkötésétől számítva
Rendelkezésre álló forrás 59,881 mrd Ft
Támogatott projektek várható száma megyénként 2-15 db

A PÁLYÁZAT TOVÁBBI RÉSZLETEIVEL KAPCSOLATBAN KONZULTÁCIÓS LEHETŐSÉGET BIZTOSÍTUNK, MAJD BENYÚJTJUK KÉSZ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓJÁT!

PÁLYÁZATI SZAKÉRTŐ RÉSZLEGÜNK ÁLL RENDELKEZÉSÉRE!

SZAKÉRTŐI NÉVJEGYZÉK ELÉRÉSE ITT!

Sláger pályázatok

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése!

Gyártó-, termelő cégek kapacitásbővítése, gép-eszköszbeszerzés, telephelyfejlesztés. 3 pályázat indul!

Növelje versenyképességét, csökkentse működési költségeit energiahatékonyság növelés által! Akár 10% önerő mellett, kombinált pályázati lehetőséggel növelheti gyártói kapacitásait. Segítünk a céljainak leginkább megfelelő pályázat elnyerésében. További részletek...

Részletek

Épületenergetikai beruházások és megújuló energiaforrás felhasználásának támogatása! Vállalkozások, -önkormányzatok - és civil szervezetek számára. Már országosan elérhetőek az energetikai pályázatok!

10% önerővel kombinált támogatás indul! Jól megtervezett műszaki technológiával több millió forint energiaköltségtől mentesülhet! Szigetelés, nyílászáró csere, napelem, hőszivattyús rendszer, egyéb kombinációk!

Szolgáltatásaink által már az előkészítő mérnöki munkáktól összehangoltan a pályázati elvárásokkal, végig kísérjük a projekt fizikai megvalósulását.

Forduljon energetikai szakértő részlegünkhöz!

Részletek

Országosan elérhetőek a vidékfejlesztési pályázatok - 1400 milliárdos keret!

Támogatási célok: borászati ágazat, feldolgozóipar, állattartók, kertészeti támogatások, nem mezőgazdasági mikrovállalkozások indítása. Pályázati dömping a vidékfejlesztésben. Pályázzon és nyerjen velünk!    

Forduljon szakértőinkhez! Felkészítjük, majd segítünk a pályázat teljes körű lebonyolításában!

Részletek
Szeretné tudni, mire van jó esélye pályázati támogatást nyerni?
5 perc alatt kitölthető előminősítő lap beküldése után, megkeressük javaslatainkkal.
Ingyenes előminősítés INDUL